hitélet

Zarándoklat

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhaiért.” (János evangéliuma 10.11)
1945. Húsvét vasárnapján nagypénteki hangulat telepedett Gyékényesre. A „felszabadító” bolgár csapat parancsnoka utasítására a szabad zabrálás megkönnyítése érdekében a falu népét a szomszédos horvát falu, Gola irányába terelték. A menetben lévő emberek között a bolgár százados észrevett két reverendában lévő papot és a tömegből kiállítva több lövéssel megölte őket. A két mártírhalált halt somogyi pap boldoggá avatását kezdeményezte a Somogyi Egyházmegye.
Egyikük, a nagytilaji születésű Martincsevics Pál – hamvai a pakodi temetőben szülei mellett leltek örök nyugalomra. 36 éves volt.
A boldoggá avatási eljárás részeként a család és a helyi egyházközség 2024. április 13 – án zarándoklatot tartott Pakodon. Az eseményen mintegy 100 zarándok vett részt.
Szalontai István plébánosunk vezette zarándoklat szentmisével folytatódott, amelyet Dr. Háda László zalakarosi esperes, a boldoggá avatásra kijelölt posztulátor celebrált.
A boldoggá avatási folyamatot elősegítené, ha Martincsevics Pál életét minél többen megismernénk, mintaként követnénk és mártírhalálát valódi áldozatnak tekintenénk.